Identyfikacja wizualna - Gomar - Kompleksowa Reklama

Identyfikacja wizualna

Oferujemy naszym klientom tworzenie ciekawych i skutecznych identyfikacji wizualnych nawiązujących graficznie do specyfiki konkretnej branży.

Kontakt

Na wstępie warto postawić sobie pytanie czym w ogóle jest identyfikacja wizualna i czy warto w nią inwestować?

Identyfikacja wizualna jest to ogół symboli używanych przy różnego rodzaju materiałach, które są stosowane przez firmę. Symbole te mają na celu podniesienie rozpoznawalności firmy na zewnątrz i budowaniu jej tożsamości. Logotyp, kolorystyka, czcionka oraz inne elementy graficzne stają się znakiem rozpoznawczym danej firmy. Umiejętne i konsekwentne wykorzystywanie identyfikacji wizualnej stanowi dla firmy dobrą reklamę i pooprawia jej rozpoznawalność na rynku. To wszystko pociąga za sobą wzmocnienie konkurencyjności.

Oferujemy naszym klientom tworzenie ciekawych i skutecznych identyfikacji wizualnych nawiązujących graficznie do specyfiki konkretnej branży.